Hulp voor uw kind en uw gezin

Woont u in het gebied Amsterdam-Amstelland of Zaanstreek-Waterland? En maakt u zich zorgen over de ontwikkeling of het gedrag van uw kind? Blijf hier niet mee zitten, maar neem contact op met het Ouder- en Kindteam in uw buurt. Samen weten we meer dan alleen!

Het Ouder- en Kindteam is er voor kinderen, jongeren en gezinnen. Vind hier het Ouder- en Kindteam in uw buurt. U kunt natuurlijk ook altijd naar uw huisarts gaan.

Wat doet het Ouder- en Kindteam?

Bij het Ouder- en Kindteam kunt u terecht met vragen en zorgen over uw kind. In het Ouder- en Kindteam werken hulpverleners. Zij luisteren naar wat u nodig heeft en geven u tips en adviezen. Als het nodig is, zorgen ze voor een training voor u of uw kind. Ook kortdurende behandeling of begeleiding is mogelijk.

Specialistische jeugdhulp

Wanneer de problemen heftig en ingewikkeld zijn, is er soms meer hulp nodig. Bijvoorbeeld als uw kind elke dag erg angstig is en uw kind of uw gezin daaronder lijdt. Het Ouder- en Kindteam kijkt samen met u welke hulp nodig is voor uw kind, maar ook voor uw gezin. En wat jullie samen willen bereiken met de hulp. Dit wordt opgeschreven in een plan. Dit heet een perspectiefplan. Samen met het Ouder- en Kindteam zoekt u uit welke specialistische jeugdhulporganisaties u kunnen helpen.

U kiest samen met uw kind de hulporganisatie die bij u past. Ook de huisarts, schoolarts of kinderarts kunnen samen met u de juiste specialistische hulp inschakelen. De Bascule is één van deze specialistische jeugdhulporganisaties. Wij behandelen kinderen en jongeren met ernstige of ingewikkelde psychische problemen.

“Het was erg fijn dat het wijkteam ons hielp om de juiste hulp te vinden.“

Kiest u voor de Bascule? Dan meldt het Ouder- en Kindteam, huisarts, kinderarts of schoolarts u en uw kind aan bij de Bascule. Uw huisarts kan uw kind aanmelden via zorgdomein. Dat is een beveiligd digitaal platform. Als het Ouder- en Kindteam uw kind heeft aangemeld, sturen zij ook het perspectiefplan naar de Bascule.

Als u een verwijzing van uw (huis)arts of een beschikking van de gemeente heeft, kunt u uw kind zelf aanmelden. Ook dan is het nodig om een perspectiefplan te maken. Dat kunt u zelf doen, maar u kunt hiervoor ook de hulp van het Ouder- en Kindteam inschakelen. Vervolgens kunt u uw kind aanmelden via het aanmeldformulier op deze website. U kunt dan de verwijzing van de arts of het perspectiefplan uploaden.

Zodra uw aanmelding bij ons binnen is, bekijken we bij welk team binnen de Bascule uw kind het beste terecht kan om de gevraagde resultaten te bereiken. Wij bellen u om een afspraak in te plannen. Uw verwijzer, bijvoorbeeld het Ouder- en Kindteam, kan hierbij aansluiten. Heeft u nog vragen? De medewerkers van het Centraal Aanmeld- en Informatiepunt helpen u graag verder.

Telefoon: 020 - 890 19 01 (op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur)
E-mail: cai@debascule.com


Tijdens de eerste afspraak maken we kennis met u en uw kind. Ook bespreken we welke hulp of begeleiding u en uw kind nodig hebben. Dit doen we aan de hand van het perspectiefplan.

In overleg met u stellen wij vervolgens een behandelplan op. Hierin staat hoe wij met elkaar gaan samenwerken om uw kind te helpen. Als u het hier mee eens bent, gaan we van start met het behandeltraject. Meer weten over dit traject? Lees het hier.

Het kan zijn, dat u en uw kind ook andere vormen van jeugdhulp nodig hebben. Hulp, die wij niet kunnen bieden. Wij schakelen dan, in overleg met u, de juiste hulp in.

"Ze begrepen onze problemen.”


We proberen binnen 6 weken na de aanmelding, te beginnen met de behandeling. Helaas duurt het soms langer voordat er plek is. Vooral voor dagbehandeling en klinische behandeling kan het langer duren. We kunnen dan vaak wel al beginnen met andere hulp voor u en uw kind.

Heeft uw kind acuut hulp nodig vanwege zeer heftige klachten, dan kan er sprake zijn van een crisisaanmelding. In dat geval helpen wij uw kind binnen 24 uur.


Als uw kind bij de Bascule in behandeling komt, krijgt u zoveel mogelijk één vaste contactpersoon. Bij hem of haar kunt u altijd terecht met vragen.


Al onze medewerkers hebben een beroepsgeheim. Dit betekent dat wij zorgvuldig omgaan met de informatie die wij ontvangen. Ook de informatie die u met de behandelaars deelt, is vertrouwelijk.


De gemeente wil weten wie zorg krijgt, omdat de gemeente de rekening betaalt voor jongeren tot 18 jaar. Informatie die de gemeente nodig heeft zijn naam, BSN en een administratieve code voor het soort hulp die u en uw kind ontvangen.

Wilt u niet dat wij informatie delen met de gemeente? Dan kunt u dit aangeven door een verklaring in te vullen en te ondertekenen. U kunt dan toch hulp krijgen en de gemeente vergoedt deze zonder uw gegevens te ontvangen.

Soms werken we samen met andere jeugdhulporganisaties. Het is dan nodig om uw informatie te delen. Dit doen wij pas na toestemming van u.


Wat is het verschil tussen een perspectiefplan en een behandelplan?

Voor een aanmelding bij de Bascule heeft u een perspectiefplan nodig. Daarin staat welke hulp u en uw kind nodig hebben en welke doelen jullie willen bereiken. Het Ouder- en Kindteam kan u helpen om een perspectiefplan maken, maar u kunt dit ook zelf doen. Tijdens het kennismakingsgesprek op de Bascule bespreekt u het perspectiefplan met de behandelaar. Die maakt vervolgens een behandelplan. Hierin staat hoe we met elkaar gaan samenwerken om de doelen uit het perspectiefplan te bereiken. Het behandelplan is de rode draad in de behandeling. Lees meer over het behandelplan.


Wanneer is een aanmelding compleet?

Een aanmelding is compleet als we een perspectiefplan of ingevuld aanmeldformulier en een toewijzing (JW 301) hebben ontvangen. Als deze gegevens compleet zijn, streven wij ernaar om binnen 6 weken te beginnen met de behandeling. Lees meer over het traject van aanmelding tot afsluiting behandeling.