Zoek
Aanmelden|Contact|Adressen|Wachttijden|Jouw Omgeving

de Bascule

21 februari 2012

Als een kind soms niet praat

Selectief mutisme bij kinderen

Max Güldner, klinisch psycholoog en psychotherapeut, bij de divisie Gezondheidszorg van de Bascule schreef het boek: ‘Selectief mutisme bij kinderen, als een kind soms niet praat’ een praktische handleiding voor hulpverleners, leerkrachten en ouders over selectief mutisme bij kinderen. In helder taal beschrijft hij wat selectief mutisme is, wat de oorzaken zijn, en hoe de diagnostiek en behandeling er uit zien. In het boek staan veel praktijkvoorbeelden waar hulpverleners, leerkrachten en ouders direct mee aan de slag kunnen. Het bevat de meest recente kennis uit wetenschappelijk onderzoek over selectief mutisme bij kinderen. Het boek is te verkrijgen in de boekhandel. ISBN 978 94 014 0036 7, uitgeverij LannooCampus, Houten, prijs € 17,99.